Přihláška    odkaz.... https://retriver.cz/formular/ovvr.doc

 

 PŘIHLÁŠKA

 

 

SVOD LOVECKÝCH PSŮ

OVĚŘENÍ VLOHOVÝCH VLASTNOSTÍ RETRIEVERŮ

 

Místo konání: ………………………………………………………………………………….

 

Termín: ………………………………………………………………………………………...

 

Rasa:    CCR          FCR        CHBR      GR     LR      NSDTR

 

Jméno psa: ……………………………………………………………………………………..

Tetovací číslo: ………………………………………………………………………………….

Zapsán(a) ČLP: …………………….……………………   Vržen(a): ……………………….

 

Otec: ……………………………………………………...    Zapsán – ČLP: ………………..

Matka: ……………………………………………………    Zapsána – ČLP: ..……………..

 

Chovatel (jméno a adresa): ………………..………………………………………………….

 

Majitel (jméno): ………………………………………….…………………………………….

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………

 

Telefon:…………………………………………………………………………………………

 

E-mail:…………………………………………………………………………………………

 

Klubové členské číslo:  …………………dokládám kopií o zaplacení členského poplatku

 

Vůdce (jméno a adresa): ………………………………………………………………………

 

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé, že je mi znám řád OVVR a že se mu podrobuji. Ručím za škody, které by můj pes-fena způsobil v místě konání OVVR.

 

Datum:………………………………………………… Podpis: ……………………………...

 

 

Vyplněnou přihlášku a kopii o zaplacení (v případě poplatku člena KCHLS spolu s kopií o zaplacení členského poplatku) zašlete na adresu pořadatele OVVR.

Bez dokladu o zaplacení a kopie PP nebude přihláška přijata.

Poplatek pro člena KCHLS činí - 400,- Kč, pro nečlena KCHLS - 800,- Kč.

 

Přihlášku o členství v KCHLS najdete na: http:://retriver.cz/formular/zadost_clenstvi.doc

Poplatek  na dva roky činí 500,- Kč + 100,- Kč pro nové členy.  Pro rok 2011 – 2012 tedy 500,- Kč + 100,- pro nové členy.